IEEE Student Members U-Tokyo

MEMBER NUMBER NAME
DEGREE
40078046
Goh Kawai
PHD
40114894
Takahide Yoshikawa
PHD
40266135
Tomoko Imai
PHD
40282740
Supatana Auethavekiat
PHD
40295098
Hayato Kondo
PHD
40297136
Takanori Komatsu
PHD
40303269
Takahide Sakamoto
PHD
40306561
Kota Ohashi
PHD
40310761
Yusuke Ishiwatari
SCD
40316582
Masakazu Sekijima
PHD
40347551
Katsunori Shindo
SCD
41235985
Kazuaki Yamada
41244028
Tadashi Minowa
PHD
41244115
Kouichi Kanda
PHD
41244118
Sugang Xu
PHD
41294639
Vikram Upadhyay
MSTR
41307341
Nutchai Sroymadee
41307479
Nubuyuki Futai
PHD
41308747
Akira Otsuka
PHD
41317997
Hiroaki Yoshida
PHD
41318469
Koichi Ishida
MSTR
41318470
Mahyabu Sujiura
MSTR
41318472
Akira Imamura
ENGR
41318473
Shin-Ichi O'uchi
PHD
41318474
Yasuyuki Ozeki
SCD
41318476
Takuro Tahima
MSTR
41318482
Wenli Zhang
41318483
Shinya Sugita
41318485
Yusuke Oike
41318487
Masumi Saitoh
MSTR
41318488
Hiroyuki Hatta
PHD
41318495
Danardono Antono
41327056
Andriyan Suksmono
41327608
Namsu Moon
PHD
41333989
Boon Koh
PHD
41333990
Kazutaka Murayama
PHD
41336831
Yoshihide Sekimoto
PHD
41338247
Hian Kent Chew
MSTR
41338409
Hiroshi Takekawa
MSTR
41339584
Masayuki Tsukisaka
41356283
Xueliang Song
PHD
41356287
Abdullah Al Amin
41365124
Kiyohide Nakauchi
PHD
41365125
Naoki Imai
PHD
41370034
Shuou Nomura
MSTR
41375877
Masao Sugi
PHD
41377693
Katsu Yamane
PHD
41380955
Yosuke Imada
PHD
41382401
Mitsugu Iwamoto
41383778
Robin Bing-Yu Chen
41383781
Ko Nishino
PHD
41385768
Masato Kawada
PHD
41393939
Lilit Kovudhikulrungsr
PHD
41393940
Yasunori Tsubaki
MSTR
41393941
Jiro Togawa
BACH
41393942
Sadaaki Hattori
MSTR
41393943
Kunitake Kaneko
MSTR
41393944
Myeongsoo Oh
PHD
41393945
Akira Kubota
PHD
41393947
Kuniyuki Kakushima
PHD
41395989
Son-Cheol Yu
PHD
41396481
Masao Kubo
MSTR
41400568
Budiman Dabarsyah
PHD
41400570
Chee Seong Goh
PHD
41400576
Sunil Khijwania
PHD
41406008
Tomonori Kuwajima
MSTR
41412086
Kazuyuki Morioka
PHD
41412859
Mika Naganawa
PHD
41412875
Yoshihiro Kawahara
MSTR
41414167
Hiroshi Saito
PHD
41444870
Takuya Nojima
PHD
41445113
Ryichi Ueda
MSTR
41448543
Kohsei Matsumoto
PHD
41456316
Tomshiro Hashiguchi
PHD
41456359
Hongen Liao
PHD
41457963
Yukihiro Sasazaki
MSTR
41458807
Satoshi Ishida
MSTR
41462238
Worawut Sae-kok
MSTR


About member update, please feel free to contact us at webmaster@ieee-u-tokyo.orgTOP